Anti-tankversperring gevonden bij Waalbrug

05 augustus 2013, 13:45 Anti-tankversperring gevonden bij Waalbrug

Bij graafwerk aan de noordzijde van de Waalbrug is een versperring uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Deze ‘aspergeversperring’ is door de Nederlandse krijgsmacht aangelegd tijdens de mobilisatie voorafgaand aan de Duitse inval. De massieve constructie van staal en beton wordt in kaart gebracht en vervolgens uitgegraven. Op het tracé wordt momenteel gewerkt aan een verlenging van de Waalbrug over de toekomstige nevengeul voor de Waal.

De versperring is aangetroffen in het talud ten noorden van de brug, net voorbij het Sergeant Robinsonviaduct (over de Bemmelsedijk). Het archeologisch bureau RAAP verricht metingen en fotografeert de constructie. De oppervlakte is globaal 12 x 3,5 meter. Na archivering zullen de plaat en de fundering worden gesloopt en verwijderd. Het relict is te zwaar en massief om in zijn geheel te verplaatsen. Historische foto’s duiden erop dat ook aan de zuidzijde van de Waalbrug destijds eenzelfde soort versperring is geplaatst om vijandelijke tanks tegen te houden.

De verlenging van de Waalbrug is onderdeel van het project ‘Ruimte voor de Waal’. Door een nevengeul te graven krijgt de Waal bij Nijmegen-Lent meer ruimte. Daardoor worden risico’s op overstromingen bij hoogwater verminderd. De bestaande dijk komt 350 meter noordelijker te liggen en in de rivier ontstaat een langgerekt eiland (Veur Lent). De uitvoering van het project door aannemerscombinatie i-Lent is gestart in 2012 en dient in 2016 gereed te zijn. Eind juli is voor het bouwen van de Verlengde Waalbrug een tijdelijke parallelweg aangelegd, zodat Nijmegen gedurende het werk goed bereikbaar blijft.

Anti-tankversperring gevonden bij Waalbrug 2

Terug naar het nieuwsoverzicht

Partners