Op het werkterrein is ook ruimte voor natuur

09 augustus 2013, 10:30 Op het werkterrein is ook ruimte voor natuur

Het werkterrein van i-Lent ligt voor een deel in de twee natuurgebieden Waal Uiterwaarden en de Gelderse Poort. I-Lent vindt het daarom vanzelfsprekend om tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met flora en fauna.

Een van de maatregelen die i-Lent neemt is het aanwijzen van rust- en broedgebieden. De werkzaamheden in het projectgebied vinden niet overal op hetzelfde moment plaats. Daarom worden terreinen waar geen werkzaamheden nodig zijn afgeschermd om onnodige verstoring te voorkomen. Op andere plaatsen wordt juist gemaaid om te voorkomen dat er vogels gaan broeden die vervolgens door de werkzaamheden verstoord worden. 

In de afgeschermde rust- en broedgebieden hebben dit broedseizoen vogels als grasmus, graspieper, kneu en patrijzen gebroed. Ook voor vlinders en andere insecten zijn deze terreinen zeer waardevol. Doordat er niet gemaaid wordt, kunnen planten tot bloei komen. Op deze plekken in het werkterrein zijn  tientallen koolwitjes, kleine vossen en distelvlinders gezien. Maar ook vlinders als bont zandoogje, kleine vuurvlinder, atalanta, dagpauwoog, oranje luzernevlinder, gehakkelde aurelia en koninginnepage zijn hier waargenomen.   

Foto: Koninginnepage in de Lentse Lotwaard

Terug naar het nieuwsoverzicht

Partners