Wat is het verhaal achter i-Lent?

De letter ‘i’ in de naam ‘i-Lent’ verwijst naar het Engelse woord ‘eye’ en geeft aan dat de ogen niet alleen op Nijmegen zijn gericht, maar zeker ook op Lent. ‘Ruimte voor de Waal’ verbindt Lent en Nijmegen op een natuurlijke wijze met elkaar. Het creëren van een rivierpark in de vorm van een eiland speelt daarin een essentiële rol. Vandaar de associatie met het woord ‘island’.

Actueel

Grootschalig archeologisch onderzoek in beeld

In deze film aandacht voor het archeologisch onderzoek binnen ons project. Hier wordt o.a. ingegaan op Fort Knodsenburg uit de tachtigjarige oorlog, een dwarsdoorsnede van het landschap en het verhaal van een oude dijk. Het archeologisch werk is uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau.  

Partners

  • i-Lent
  • Gemeente Nijmegen