Waterkering

De waterkering bestaat uit de nieuwe (groene) dijk ten oosten van de Prins Mauritssingel (N325), de nieuwe harde kade en ten westen van de spoorbrug de bestaande Oosterhoutsedijk.

Nieuwe harde kade (de Lentse Warande)
De nieuwe (harde) kade, de Lentse Warande, heeft een waterkerende functie en bestaat uit een L-vormige bovengrondse wand (beton) en een ondergronds kwelscherm (in cement-bentoniet) tot circa 20 meter diepte. Vervolgens is de harde kade afgewerkt met stortsteen en Portugees graniet.

De sleuven voor het ondergronds scherm zijn gegraven met een speciale draadgrijper. De stabiliteit van de sleuf werd tijdens het graven gewaarborgd door de cement-bentonietvloeistof. Toen de sleuf op diepte was, werd het scherm geplaatst, waarna het cement-bentoniet kon uitharden. Voordeel van deze graaftechniek was dat de werkzaamheden geluidarm en trillingvrij werden uitgevoerd. Voor een volledige visualisatie van de werkzaamheden, klik op een van onderstaande afbeeldingen. Lees hier het artikel uit nieuwsbrief 1 'Technisch verhaal in mensentaal' over de primaire waterkering.

De harde kade is tussen de Prins Mauritssingel (N325) en het spoor bekleed met o.a. Portugees graniet waardoor er verschillende recreatie mogelijkheden ontstaan. Lees hier het artikel uit nieuwsbrief 9 'Technisch verhaal in mensentaal' Portugees graniet op de nieuwe harde kade.

Nieuwe groene dijk
De nieuwe groene dijk bestaat uit een zand- en een kleikern. In een gedeelte van de teen van de nieuwe groene dijk valt het pipingscherm (binnendijks) en het cement- bentonietscherm (buitendijks). Het pipingscherm is een damwand. Deze damwand gaat onder de Steltsestraat door richting het Wijnfort. De nieuwe groene dijk is in de zomer van 2014 aangesloten op de toenmalige omleiding Prins Mauritssingel (N325). Inmiddels sluit de nieuwe groene dijk ter hoogte van de Prins Mauritssingel aan op de nieuwe harde kade. Samen vormen ze de nieuwe primaire waterkering.

Oosterhoutsedijk (ten westen van spoorbrug)
In de teen van de bestaande Oosterhoutsedijk is ten westen van de spoorbrug een ondergronds kwelscherm geplaatst (in cement-bentoniet) tot circa 20 meter diepte. Omdat de nevengeul op deze locatie dichter bij de bebouwing komt dan in de oorspronkelijke situatie, plaatsten we een cement-bentoniet scherm om kweloverlast te voorkomen. 

Onderaan deze pagina kunt u diverse foto's over dit thema bekijken.

Partners