Verlengde Waalbrug

Het thema Verlengde Waalbrug bestaat uit 3 onderdelen, de Verlengde Waalbrug, de Parmasingelbrug en het Bastion. De werkzaamheden zijn 1 augustus 2013 gestart nadat de tijdelijke omleiding aan de oostzijde van de Prins Mauritssingel op 29 juli 2013 in gebruik werd genomen. Deze tijdelijke omleiding is tot 19 juni 2015 in gebruik geweest en was nodig om de Verlengde Waalbrug te kunnen bouwen en het verkeer over de Prins Mauritssingel te laten doorstromen. Lees hier de artikelen 'Technisch verhaal in mensentaal' over de 290.000 kuub zand van de omleiding en de stalen tafelconstructie van de omleiding.

Verlengde Waalbrug
Voor de Verlengde Waalbrug zijn de eerste werkzaamheden in augustus 2013 gestart, dit betrof heiwerkzaamheden en intrillen van damwanden voor de onderbouw van de brug. Vervolgens zijn de bouwkuipen ontgraven en de steunpunten gemaakt. Aan de noordzijde van de Verlengde Waalbrug ligt het landhoofd voor de toekomstige nieuwe harde kade, aan de zuidzijde maakt het landhoofd deel uit van het Bastion. Lees hier het artikel uit nieuwsbrief 5 'Technisch verhaal in mensentaal' over de verschillende heipalen die worden gebruikt. Na opbouw van de landhoofden en steunpunten is er verder gewerkt aan de dekconstructie van de Verlengde Waalbrug, de onderschil van het dek wordt met behulp van een houten bekisting gestort. Vervolgens is gewerkt aan de afbouw van de brug, de eerste auto reed op 22 juni 2015 over de Verlengde Waalbrug.

 

Parmasingelbrug
De Parmasingelbrug is de brug die de bestaande Prins Mauritssingel met de Verlengde Waalbrug verbindt en daarbij de Watersingel kruist. De werkzaamheden voor de Parmasingelbrug zijn in oktober 2013 gestart en de brug is zomer 2015 in gebruik genomen.

Bastion
Het Bastion ligt ten zuiden van de Verlengde Waalbrug. Het Bastion is een gebouw waarvoor nog een bestemming wordt aangegeven. Aan weerszijde van het Bastion zitten trappartijen met fietsgoten, daarnaast ligt aan de westzijde van het Bastion een afrit voor nood- en hulpdiensten. Deze is niet toegankelijk voor overig verkeer. Aan de westzijde is het al mogelijk vanaf het Bastion naar de Oosterhoutsedijk te gaan (voor voetgangers en fietsers). De gevels bestaan uit metselwerk en aluminium puien.

Onderaan deze pagina kunt u diverse foto's over dit thema bekijken.

Architectonisch ontwerp Verlengde Waalbrug

Architectenbureau Zwarts & Jansma Architecten heeft het respect voor de monumentale hoofdbrug voorop gesteld. Er zal geen nieuwe boog worden gemaakt, het ontwerp richt zich vooral op de onderzijde van de brug en de pijlers. Er komen drie pijlers en in de betonnen onderbouw wordt de bogenconstructie van de hoofdbrug doorgezet. De overgang tussen de oude en de nieuwe brug wordt gevormd door een landhoofd op het toekomstige eiland. Dit landhoofd kan als gebouw diverse activiteiten huisvesten.

Partners