Promenadebrug

De heiwerkzaamheden voor de Promenadebrug (De Lentloper) zijn in september 2013 gestart. Er zijn 132 palen voor de 4 steunpunten (pijlers) van de Promenadebrug gebruikt. Daarnaast zijn 28 palen voor de twee landhoofden geheid. Tot zomer 2014 werd gewerkt aan de onderbouw van de brug, denk aan het plaatsen van palen en damwanden, het ontgraven van bouwkuipen, het storten van onderwaterbeton en het opbouwen van de pijlers. Lees hier het artikel uit nieuwsbrief 5 'Technisch verhaal in mensentaal' over de verschillende heipalen die worden gebruikt.

Vervolgens is vanaf mei 2014 gewerkt aan de bovenbouw van de Promenadebrug, die vanaf de noordzijde werd opgebouwd. Het bovendek van de Promenadebrug is 7 april 2015 opengesteld voor verkeer. Momenteel wordt gewerkt aan de afbouw van de passarelles. Onderaan deze pagina kunt u diverse foto's en visualisaties over dit thema bekijken. Lees hier de hardcopy nieuwsbrief 'special' over de Promenadebrug.

Architectonisch ontwerp Promenadebrug

Tussen de Waalbrug en de spoorbrug komt een brug vanaf de kade op de noordoever van de nevengeul naar het eiland Veur Lent. Deze ‘Promenade’-brug is de hoofdtoegang naar het eiland, bestemd voor zowel wandelaars, fietsers als autoverkeer. In het ontwerp van Ney-Poulissen komt de as van de brug te liggen in de richting van de Sint Stevenskerk. Het middendeel van de brug is bestemd voor autoverkeer en komt hoger te liggen, de zijstroken zijn bedoeld voor fietsers en wandelaars en liggen op dijkhoogte. De brug sluit op een speelse wijze aan bij de beleving van het water. De combinatie van de architecten Laurent Ney en Chris Poulissen is bekend in Nijmegen. Ze zijn de ontwerpers van de stadsbrug ‘De Oversteek’. Interessant aan het ontwerp is dat ten plaatse van de middensteunpunten van de brug de voetpaden worden verbonden door middel van een passerelle (zie visualisatie), waardoor er vanaf de onderkant van de brug zicht is op de nevengeul.

Partners