Nevengeul en Uiterwaarden

Het thema nevengeul en uiterwaarden betreft het graven van de totale nevengeul, het realiseren van de drempelconstructie, het realiseren van de invaarbeveiliging en het inrichten van de uiterwaarden.

Nevengeul (Spiegelwaal)
In december 2012 werd een start gemaakt aan het afgraven van de bovengrond in de nevengeul (Spiegelwaal) nabij de Oosterhoutse Waarden. De klei werd op traditionele wijze ontgraven door graafmachines en met dumpers via de uiterwaarden afgevoerd naar de laad- en losplaats langs de Waal. Hierna werd de grond welke niet binnen het project hergebruikt kon worden, met schepen afgevoerd.

De onderlaag (zand) van de nevengeul werd ontgraven door een drijvende zandzuiger en via een persleiding getransporteerd naar een drijvende zand-veredelingsinstallatie, die zand en grind scheidt. Vanaf hier werd zand en grind per schip afgevoerd. Het vrijkomende zand is indien mogelijk hergebruikt binnen het projectgebied, het resterende zand werd verscheept.  Lees hier het artikel uit nieuwsbrief 2 'Technisch verhaal in mensentaal' over de realisatie van de nevengeul.

 

Drempelconstructie
Het afgraven van de huidige Bemmelsedijk is in mei 2014 gestart, waarna de bouw van de drempelconstructie is opgestart. Dit is een dam in de oostzijde van de nevengeul met een aantal openingen (duikers) waardoor de nevengeul altijd gevoed wordt door stromend water uit de Waal. Bij hoogwater zal het water vanuit de Waal over de drempel heen stromen, waardoor de volledige capaciteit van de nevengeul wordt benut.

Invaarbeveiliging
De invaarbeveiliging moet voorkomen dat boten bij hoogwater de Spiegelwaal invaren. De pontons tussen de buispalen gaan bij hoogwater drijven en vormen zo een soort vangrail.

Uiterwaarden
In de uiterwaarden (Oosterhoutsedijk en Bemmelsedijk) is buitendijks voorlandverbetering toegepast. Dit betrof het afgraven van oude zandlagen (van circa 100 meter breed), deze zandlagen zijn vervangen door klei waardoor de kwel in het binnendijkse gebied niet verslechterd. Lees hier het artikel uit nieuwsbrief 4 'Technisch verhaal in mensentaal' over de 5 miljoen kuub grondverzet.

 

Lees hier het interview 'Vakman in beeld' uit nieuwsbrief 2 met een uitvoerder van i-Lent. Onderaan deze pagina kunt u diverse foto's over dit thema bekijken.

Partners