"We redden de kamsalamander die bijna nergens anders voorkomt"

We redden de kamsalamander die bijna nergens anders voorkomtWaar over een paar jaar de Waal stroomt, is nu nog land. En op het land leven allerlei planten en dieren. Voordat we het gebied aan de Waal geven, moeten we eerst zorgen dat we deze planten en dieren in veiligheid brengen. Een gesprek met ecoloog Michel Braad.

'De ruimte die we maken voor de Waal is een groot gebied met een grote verscheidenheid aan planten en dieren', vertelt Braad. Zo weet hij uit waarnemingen bijvoorbeeld dat er veel beschermde soorten zitten. 'Die willen we natuurlijk graag in veiligheid brengen, voordat we het gebied aan de rivier geven. Deze tijd van het jaar is bovendien een kwetsbare periode voor veel soorten, dus we moeten extra voorzichtig te werk gaan.'

Een onderdeel van het werk van een ecoloog is het ondersteunen van de aannemers als die iets bijzonders tegenkomen. 'Als een sloper bijvoorbeeld een nest tegenkomt bij zijn werkzaamheden, ga ik aan de slag. Dan zorg ik ervoor dat het dier veilig en ongestoord van de plek komt en dat de sloper snel verder kan met zijn werk.'

In het gebied zitten verschillende kamsalamanders, vertelt Braad. 'Bij tellingen in het verleden zijn er enkele tientallen gevonden. Die zitten in twee poelen die straks verdwijnen.' De salamanders worden verhuisd naar poelen in de buurt. Ze gaan naar een poel in het Spiegelbos of, als die niet op tijd klaar is, tijdelijk naar de Kolk van Elferen of De Waaijer (Landschapszone). 'Ze gaan dus wel van hun plek, maar blijven gelukkig bewaard voor de omgeving. Dat is mooi, want de kamsalamander komt bijna nergens anders voor.'

Braad merkt dat steeds meer mensen zich betrokken voelen bij de natuur. 'Waar vroeger nog wel eens onverschillig werd gedaan over natuurbehoud, merk ik dat aannemers zich bijvoorbeeld veel bewuster zijn van de omgeving en de rol die ze zelf kunnen spelen in het behoud ervan. Het is fijn als iedereen op deze manier hetzelfde doel nastreeft.'

foto: Rutger Hollander

Partners