"Ik vind het geweldig om munitie te vinden"

Ik vind het geweldig om munitie te vinde
Lex Peverelli (40) is specialist in de opsporing van conventionele explosieven. Door het opgraven, identificeren en veilig stellen van explosieven, al dan niet onder archeologische begeleiding, wordt een veilige werkomgeving gecreëerd voor alle opvolgende werkzaamheden.

Zo wordt een belangrijk risico weggenomen voor de uitvoering . “In een historisch vooronderzoek is de totale Waalsprong tot verdacht gebied verklaard. Door de grote oorlogsgeschiedenis van dit gebied kan er overal munitie liggen. Voorafgaand aan het daadwerkelijk opsporen van de explosieven, wordt een analyse gemaakt per deellocatie welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, wat er op die locatie in het verleden aan onderzoek of grondverzet is gebeurd en hoe de archeologische verwachting in het gebied is”, vertelt Lex Peverelli.

Hoe wordt een explosief opgespoord?
“Dit kan met behulp van analoge of digitale oppervlakte detectie. Bij analoge oppervlakte detectie wordt vanaf het maaiveld met een detector gemeten. Doorgaans worden grote gebieden digitaal gedetecteerd. Een detectiesysteem met meerdere meetsondes naast elkaar detecteert dan het gebied waarna met behulp van een computerprogramma de gegevens worden geanalyseerd ,waarbij verdachte locaties worden vastgesteld. Bij niet alle locaties is het praktisch haalbaar om digitaal op te sporen, denk hierbij aan een talud van de Prins Mauritssingel (N325). Daarom worden beide detectievormen binnen het werkgebied ingezet”.

Hoe wordt opgespoorde munitie opgegraven?
“Na metingen wordt de verdachte locatie met de hand ontgraven. Dit is niet gevaarlijk omdat door afwijkingen op het aardmagnetisch veld de plus en de min bekend zijn. De ontsteking zit meestal  op de kop of de staart van de munitie, waardoor deze veilig blootgelegd kan worden vanaf de zijkant. Desalniettemin gebeurd dit met de grootste voorzichtigheid  omdat je pas weet waar je mee te maken hebt als je ziet wat het daadwerkerkelijk is”.
“We stellen vervolgens vast wat voor een object het is en in welke staat het zich bevindt. Daarna identificeert de senior OCE deskundige  het object en bepaalt hij of het verplaatst kan worden naar een beveiligde opslagvoorziening. Kan het object niet verplaatst worden dan neemt hij contact op met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD-D) en wordt overlegd of de EOD-D het object ter plaatse kan vernietigen of welke andere maatregelen moeten worden genomen. In de opslagvoorziening wordt alle munitie verzameld waarna de EOD-D de munitie vernietigt op een nader te bepalen locatie”.

Wat is er tot nu toe gevonden?
“Tijdens het lopende explosievenonderzoek zijn al zo’n 80 verschillende vondsten gedaan van groot tot klein. Er zijn bijvoorbeeld handgranaten gevonden die gebruikt werden bij gevechten van man tot man, maar ook vliegtuigbommen die voorafgaand aan operatie Market Garden zijn afgeworpen om de Duitse FLAK stellingen uit te schakelen”.

foto: Rutger Hollander 

Partners