Een veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving
Op 22 januari gaf Minister Schulz van Haegen het officiële startsein voor het `echte werk` in het gebied van de nieuwe nevengeul. De komende jaren gaat aannemerscombinatie i-Lent met volle kracht aan de slag in het gebied van de nieuwe nevengeul. Graven, storten, slopen, bouwen… In dat geweld is het oppassen geblazen. Voor de enorme ‘dumpers’ die met hun ladingen door het gebied denderen. Voor oersterke machines, zwenkende kranen en zwaaiend gereedschap. Veiligheid is hier dan ook een uiterst belangrijk thema. Erik Mulder heeft er zijn vak van gemaakt. “Ik ben ervoor om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Voor iedereen die hier werkt en woont.”

“Bouwterrein is per definitie gevaarlijk terrein. En we hebben het hier over een enorm groot bouwterrein. Zo groot, dat we er geen hekken omheen kunnen zetten. We geven dan ook heel veel aandacht aan het voorkomen van ongelukken.” Aan het woord is Erik Mulder (48), veiligheidskundige bij i-Lent. “Als aannemerscombinatie wil je aan strenge veiligheidsnormen voldoen. i-Lent voldoet aan die normen, maar dat moet ook gelden voor de onderaannemers die hier aan de slag gaan. Daar houd ik me fulltime mee bezig. Onze veiligheidsboodschap is niet voor niets: Bewust veilig!”

Wat houdt jouw werk in?
“Momenteel zit ik nog veel achter de computer. Ik ben liever buiten, maar het is nodig. We zetten nu de basis neer voor de komende jaren. Hier lopen straks zo’n vierhonderd medewerkers rond. Dan moet er een goed en duidelijk veiligheidssysteem liggen, waar zij op kunnen vertrouwen. Maar we willen boven alles dat iedereen zich bewust is van het belang van veiligheid en de noodzaak om volgens de regels te werken. Daarom zitten we er vanaf dag één bovenop. Voor iedereen die het werkterrein betreedt – van directie tot werkman – zijn een helm, beschermend schoeisel en signalerende kleding verplicht. Draag je die niet, dan ben je in overtreding.”

Ook in de zomer?
Ook in de zomer. Het is niet anders. En dan krijg je het dus heet. Moet je wat vaker even uitpuffen en water drinken. Straks zal ik veel buiten te vinden zijn, op verschillende plaatsen, bij uiteenlopende werkzaamheden. Soms geef ik een brul als iemand zijn helm niet op zijn hoofd heeft en dan sta ik weer een hele tijd te kijken of de manier van werken wel voldoet aan de veiligheidseisen. Ik wil alles zien, tot aan het papierwerk toe. Ja, dan ben ik een soort politieagent.”

Dat zal jou niet altijd even populair maken.
“Nee. Dat is dan maar zo. Ik ben ervoor om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Voor iedereen. Mijn doel is dat hier geen ongelukken gebeuren. Zodat al die vierhonderd man die zich hier ’s ochtends melden, ’s avonds weer gezond naar vrouw en kinderen gaan. Dan ben ik tevreden. Alle maatregelen die wij nemen, zijn gericht op een zorgvuldige uitvoering met zo weinig mogelijk risico’s. Want die zijn er al genoeg op een werkterrein. Voeg daar al die fietsers en wandelaars bij, die er tussendoor laveren... Het is normaal al oppassen geblazen. En nu dus nog veel meer.”

En het doorgaande verkeer?
“We streven ernaar om de verkeershinder van de weggebruikers tot een minimum te beperken. Het werkverkeer scheiden we bijvoorbeeld zoveel mogelijk van het normale verkeer, door ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen. Wekelijks controleren we de verkeersmaatregelen, om na te gaan of de verkeerssituaties duidelijk zijn voor de weggebruikers. En of ze een goede verkeersdoorstroming opleveren, natuurlijk.”

Hoe zorg je ervoor dat omwonenden de risico’s kennen?
Zelfsta ik niet in direct contact met de omwonenden. Maar we willen natuurlijk wel dat zij ook beseffen hoe belangrijk veiligheid is en dat ze geen gevaar lopen. We proberen de omgeving dus ook bewuster te maken. We benaderen actief de scholen om hun leerlingen te wijzen op de veiligheidsrisico’s. En er komen straks ook borden langs de openbare weg, die mensen op de risico’s attenderen. Het werkgebied is verboden toegang. Dat geldt ook voor de uiterwaarden. Veel mensen zijn gewend daar te struinen, of hun hond uit te laten. De komende jaren is dat er helaas niet bij.”

Maar al die nieuwsgierige mensen dan?
“Iedereen krijgt in de toekomst de mogelijkheid om de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Zo organiseren we verschillende open dagen voor geïnteresseerden. En er verschijnen op een aantal punten in het gebied speciale uitkijkposten. Containers met een balustrade en eventueel een informatiebord. Mensen die nieuwsgierig zijn, kunnen vanaf hier naar de werkzaamheden kijken. Zonder dat ze een risico vormen voor zichzelf of het bouwverkeer. Dat is natuurlijk heel leuk. Maar vooral heel veilig.”

Foto: Rutger Hollander

Partners