Operatie omlegging; het in gebruik nemen van de tijdelijke omleidingsroute

Operatie omlegging; het in gebruik nemen van de tijdelijke omleidingsroute
Nu ligt er nog een bult zand met een ‘verdwaald viaduct’. Eind juli, vlak na de Vierdaagse, rijdt het verkeer hier over een nieuwe rijbaan. Dan is de tijdelijke omleidingsroute, parallel aan de Prins Mauritssingel, een feit. Als het aan verkeerskundige Mattieu Nuijten ligt, gaat dit moment vrijwel geruisloos aan de burger voorbij. "De kunst is de boel te verbouwen terwijl het verkeer doorstroomt en er nauwelijks hinder van ondervindt. Een hele puzzel inderdaad, maar dat maakt het juist zo interessant."

"Ongelooflijk eigenlijk, dat we hier niet veel meer dan een jaar geleden onze plannen presenteerden aan de gemeente. En kijk waar we nu staan: we hebben naast de brug een enorme ‘tafel’ gebouwd, de basis voor een nieuw knooppunt is gelegd (de zogenoemde Haarlemmermeeraansluiting, red.) en zandwagens maken gebruik van een ongelijkvloerse kruising op de Bemmelsedijk." Aan het woord is Mattieu Nuijten, verkeerskundige weg­verkeer en scheepvaart bij i-Lent. Hij is het brein achter de logistiek van de omlegging.

Wat doet een verkeerskundige precies?
"Ik bestudeer hoe mensen bewegen en probeer het verkeer in goede banen te leiden. In dit geval is het mijn taak bij de aanleg van de Verlengde Waalbrug de overlast tot een minimum te beperken en de doorstroom te bevorderen. Ik leg vast in welke stappen we het verkeer omleiden en welke verkeers­situaties erbij horen. Bij elke fase letten we op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Én we zoeken het contact op met de bewoners, zodat ze weten wat er staat te gebeuren."

Zo’n omlegging, is dat appeltje-eitje voor een verkeerskundige?
"De grootste uitdaging hier is dat we bouwen op een plek waar het verkeer rijdt en moet blíjven rijden. De afspraak met de gemeente is dat we gedurende het hele project de weg open houden. Daarom dus die tijdelijke omleidingsroute op een verkeersdijk. We hebben bewust gekozen voor een Haarlemmermeeraansluiting, met ongelijkvloerse op- en afritten naar de Bemmelsedijk. Zo stroomt het verkeer lekker door. Dit werkt beter dan een standaard kruising met verkeerslichten."

En die ‘tafel’ naast de brug, waar dient die voor?
"Stel je de spoorbaantjes voor die je vroeger als kind legde. Soms kwam je net scheef uit en sloot het niet aan. In dit geval is het juist de bedoeling. De omlegging komt náást de bestaande brug uit, bij de tafel. We hoeven straks alleen maar de ‘wissel’ om te zetten.

Even de wissel omzetten, meer is het niet?
"Momenteel wordt er volop zand aan­gevoerd. Er zijn nog tonnen nodig om het land op te hogen en de verkeersdijk te maken. In de tussentijd halen we stapsgewijs alle richels, randen en hekken in het bestaande wegdek van de brug weg, zowel op de autorijbaan als op het fietspad. We hebben net op de Prins Mauritssingel een ‘verkanting’ aan­gebracht, een soort ophoging in het wegdek om straks de bocht in de omleiding makkelijk te kunnen maken. Van de busbaan blijven we overigens af."

Hoe zit het met de Vierdaagse?
"Die komt niet in de knel, we gaan na de Vierdaagse om. Dan is het rustig. Voor die tijd maken we het voet- en fietspad in de wandelroute vlak. Verder zorgen we ervoor dat het festival naast de spoorbrug gewoon door kan gaan en dat het terrein goed bereikbaar is."

Staat er straks een hele rits waarschuwingsborden?
"Als het aan mij ligt niet. Ik houd niet van die dingen. Ze leiden alleen maar af. Een wegontwerp moet dummyproof zijn. Helder dus én vergevingsgezind. We werken vooral met bakens. En we geven ruim van tevoren aan dat de situatie wijzigt. Die ligt dan wel voor twee jaar vast, zonder allerlei beperkingen door wegwerkzaamheden."

Hoe ziet het moment suprême eruit?
"We streven ernaar in de nacht van zaterdag 27 juli op zondag 28 juli de rijbaan strook voor strook om te zetten. Daar hebben we een ‘stripboek’ voor, zodat we in blokken van uren zien wat waar gebeurt."

<Al met al een hele operatie...
"Eigenlijk is het open-hartchirurgie. Maar, als je op deze manier aan de halsslagader zit te werken en er gebeurt verder niets met de patiënt, dan gaat het best goed."

Foto: Rutger Hollander

Partners