Het totale project in één planning vastleggen en mijlpalen bewaken

Het totale project in één planning vastleggen en mijlpalen bewaken

Martijn Schrover (30) werkt als planner bij i-Lent en is daarbij voornamelijk bezig met de overall planning van het totale werk. Dat houdt in dat hij het gehele project in één planning vastlegt en daarbij de belangrijke mijlpalen bewaakt. Daarnaast zorgt hij dat iedereen binnen i-Lent maar ook van de opdrachtgever gemeente Nijmegen weet hoe we er voor staan, wat er de komende tijd gaat gebeuren en welke werkzaamheden bijvoorbeeld op het kritieke pad liggen. Martijn werkt al vanaf de aanbestedingsfase voor Ruimte voor de Waal en voelt zich erg betrokken bij het project.

“Als planner ben ik zo’n 80% van mijn werkweek bezig met het opstellen, bijwerken en monitoren van de planning. Daarnaast probeer ik in het dagelijkse planproces zoveel mogelijk mee  te denken, maar ik werk niet op het detailniveau zoals een projectleider of een werkvoorbereider wel doet”, vertelt Martijn. “Door de omvang van dit werk en alle complexe werkzaamheden die op elkaar moeten worden afgestemd, heb je als overall planner een dagtaak aan het actueel houden van de planning. Voor de beeldvorming, de planning bestaat nu uit vijf A0 formaat bladen maar gaat richting het eind van het werk al snel naar zeven A0 formaat bladen. Daar kan je een flinke kamer mee behangen. En de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd staan daar dus niet bij”. 

Mijlpalen bewaken
“De gemeente Nijmegen heeft duidelijke richtlijnen opgesteld wanneer bepaalde werkzaamheden afgerond moeten zijn. Denk hierbij aan de waterveiligheidsdoelstelling op 31 december 2015. Natuurlijk weet elke medewerker van i-Lent deze belangrijke mijlpalen, maar om meteen al te bewaken dat we niet over de einddatum van gestelde mijlpalen heen gaan, leg ik deze vast in de planning. Mochten er dan werkzaamheden verschuiven omdat een leverancier om onvoorziene redenen een langere levertijd hanteert, dan is dit direct duidelijk en kunnen er maatregelen worden genomen om de tijd weer in te lopen”.

Afstemmen met andere partijen
“Ook stem ik veel af met de planner van de gemeente Nijmegen. Denk aan het bespreken van voortgang, knelpunten en risico’s die in de planning zitten. Naast dat onze opdrachtgever volledig op de hoogte wil zijn van de totaal planning van het project, moet de gemeente ook weer verantwoording afleggen richting Rijkswaterstaat. Zodoende moet de planning ook vertaald worden tot de informatie die RWS wil zien”.
“In de overleggen probeer ik iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van waar we nu staan en hoe we met bepaalde zaken omgaan”.

Onvoorziene omstandigheden

“In de planning houden we ook rekening met onvoorziene omstandigheden zoals hoogwater. Bepaalde werkzaamheden hebben een hoogwaterkalender, wat betekent dat ze niet uitgevoerd kunnen worden in het hoogwater seizoen. Zoals bijvoorbeeld de bouw van de Citadelbrug in de uiterwaarden, deze wordt volledig buiten het hoogwater seizoen gebouwd. Daarnaast zijn er ook enkele onwerkbare dagen in de planning opgenomen zoals feestdagen en de vierdaagse week. Maar de traditionele bouwvak die bestaat in dit project niet. We hebben deze zomer flink door gewerkt, waardoor we de omleiding ook midden in de zomer hebben kunnen openstellen”.

Partners