Vakman in beeld

Puntjes op de i

Het gebied is waterveilig, maar áf is het niet. De komende 2 maanden benut de aannemer om de puntjes op de i te zetten. Projectmanager Adriaan de Jong van i-Lent. "Vergelijk het met een nieuwbouwhuis....

Dijkbeheerder Wim Cornelisse aan het woord

Dankzij de nevengeul krijgt de Waal meer ruimte. Maar ondertussen moet diezelfde Waal tijdens de werkzaamheden wel tegengehouden worden. De Betuwe kan alleen droge voeten houden als de dijken in topco...

Bij afronding van het project hebben we 5 miljoen kuub grond verplaatst

Wie een nevengeul graaft, verplaatst een heleboel grond. Dat zal niemand verbazen. En het zal ook geen verrassing zijn dat het om een indrukwekkende hoeveelheid gaat. Als het project helemaal is afger...

Als koppensneller sloop je niet alleen het beton, maar als je niet oppast ook jezelf

Bij i-Lent maar ook bij veel andere bouwprojecten worden heipalen van gewapend beton gebruikt. Geen kleintjes, maar flinke palen die soms wel twintig meter de grond in gaan. Na het heien steken de pal...

Het bijhouden van een grondstromenregistratie is een flinke uitdaging

Martijn Verberkt (36) werkt als administratief medewerker voor i-Lent en is mede verantwoordelijk voor de grondstromenregistratie en afvalstromenregistratie van alle disciplines van het totale werk. S...

Het totale project in één planning vastleggen en mijlpalen bewaken

Martijn Schrover (30) werkt als planner bij i-Lent en is daarbij voornamelijk bezig met de overall planning van het totale werk. Dat houdt in dat hij het gehele project in één planning vastlegt en daa...

Operatie omlegging; het in gebruik nemen van de tijdelijke omleidingsroute

Nu ligt er nog een bult zand met een ‘verdwaald viaduct’. Eind juli, vlak na de Vierdaagse, rijdt het verkeer hier over een nieuwe rijbaan. Dan is de tijdelijke omleidingsroute, parallel aan de Prins...

"Je moet het werk samen maken"

René van de Ven (43) is uitvoerder bij Ploegam en nu fulltime bezig met de aanleg van de omleiding Prins Mauritssingel. Hij vindt het erg belangrijk een korte lijn met zijn vakmannen buiten te hebben,...

Een veilige werkomgeving

Op 22 januari gaf Minister Schulz van Haegen het officiële startsein voor het `echte werk` in het gebied van de nieuwe nevengeul. De komende jaren gaat aannemerscombinatie i-Lent met volle kracht aan...

"Ik vind het geweldig om munitie te vinden"

Lex Peverelli (40) is specialist in de opsporing van conventionele explosieven. Door het opgraven, identificeren en veilig stellen van explosieven, al dan niet onder archeologische begeleiding, wordt...

‘Bomen rooien is handwerk, anders verstoor je de bodem'

Voordat we ruimte voor de rivier kunnen maken, doen we archeologisch onderzoek in de bodem. Om de archeologen goed te laten werken, wordt een groot deel van de bomen en struiken in het gebied gerooid

"We redden de kamsalamander die bijna nergens anders voorkomt"

Waar over een paar jaar de Waal stroomt, is nu nog land. En op het land leven allerlei planten en dieren. Voordat we het gebied aan de Waal geven, moeten we eerst zorgen dat we deze planten en dieren...

"Er worden hier flinke tunnels geboord"

Met de aanleg van de nevengeul, maken we tegelijkertijd een fraai, nieuw stadseiland. Om te zorgen dat het eiland van alle gemakken is voorzien, worden er nu buizen in de grond gelegd waar in de toeko...

‘Ik wil de archeologische rijkdom van het gebied in kaart brengen’

Voor we kunnen bouwen, onderzoeken we eerst de geschiedenis. We verwachten veel interessante archeologische vondsten te doen in het plangebied van Ruimte voor de Waal. Op dit moment zijn de archeologe...

Partners