Primaire waterkering; de combinatie van een kwelscherm en L-wand

Primaire waterkering; de combinatie van een kwelscherm en L-wand

Een technisch verhaal in mensentaal

Ten oosten van de Prins Mauritssingel zijn  de eerste werkzaamheden aan de primaire waterkering zichtbaar. Zo’n 1600 meter lengte aan kwelscherm gaat het kwelwater en Lent van elkaar scheiden. De diepe wand van circa 20 meter heeft meerdere weken nodig om uit te harden. Daar komt heel wat bij kijken.

Het kwelscherm en de L-wand moeten voorkomen dat er in de toekomst extra overlast is van kwelwater en hoogwater. Daarbij is de primaire waterkering opgebouwd uit twee delen, ondergronds een kwelscherm en boven de grond een L-vormige betonnen wand. Het kwelscherm wordt aangelegd om kwelwater tegen te houden. Daarop komt de L-vormige betonnen wand die Lent beschermt tegen het water uit de nevengeul.

Cement-bentoniet
De sleuven voor het kwelscherm worden gegraven met een speciale draadgrijper. Bij het verwijderen van grond uit de sleuf, wordt deze direct opgevuld met cement-bentoniet. Door het toepassen van deze techniek blijft het maaiveld stabiel en stort de sleuf niet in. Na 2 weken is de cement-bentoniet zo uitgehard dat de sleuf op zichzelf blijft staan, na 8 weken is de sleuf op volledige eindsterkte.

7,5 meter hoge panelen
Om de L-wand te funderen, wordt er een op staal gefundeerde betonnen vloer gestort. Daarbovenop wordt met behulp van 7,5 meter hoge bekisting de betonnen L-wand aangebracht. Hierdoor ontstaat de bovengrondse waterkering. Vervolgens wordt de achterzijde van de L-wand aangevuld met grondwerk tot circa 16 m + NAP.

De combinatie van het kwelscherm en de L-wand zorgt voor een veilige primaire waterkering waar uiteindelijk de nieuwe harde kade wordt gerealiseerd. Voor een volledige visualisatie van de werkzaamheden, klik hier.

Feiten en cijfers

  • Er wordt 1.600 meter ondergronds kwelscherm geplaatst tot circa 20 meter diepte.
  • Voor het kwelscherm is 25.600m3 cement-bentoniet nodig.
  • In de L-wand wordt 13.000m3 beton gebruikt met 2,6 miljoen kilo wapening.

Partners