290.000 kuub zand wordt de omleiding

290.000 kuub zand wordt de omleiding

Ten oosten van de Prins Mauritssingel vinden veel grondwerkzaamheden plaats. De omleiding waar in totaal 290.000 kuub zand en 30.000 kuub klei in gaat, heeft dezelfde capaciteit als de huidige Prins Mauritssingel. Om de 350 meter lange omleiding in juli in gebruik te nemen moet er veel grondverzet plaatsvinden. Welke werkzaamheden worden dagelijks naast de Prins Mauritssingel  uitgevoerd en kan zo’n enorm dijklichaam van zand de omleiding uiteindelijk dragen?

Doordat we binnen het projectgebied met zandgrond te maken hebben, is het realiseren van een dijklichaam relatief eenvoudig. Er hoeft bijvoorbeeld geen drainage te worden aangelegd omdat er door de zandgrond geen waterspanning ontstaat in de ondergrond zoals in veengebieden wel het geval is.

Opbouw van het dijklichaam
Zand uit de nevengeul wordt met schepen en dumpers naar de locatie van de omleiding gebracht. Voordat het zand laagsgewijs kan worden aangebracht wordt de oude kleilaag van circa 2,5 meter tot de zandlaag verwijderd. Hierna wordt laagsgewijs zand aangebracht wat per halve meter hoogte met een trilwals wordt verdicht. Ook zijn er continue twee sproeiwagens met water aan het rondrijden om enerzijds een goede verdichting van het zand te creëren en anderzijds om stofoverlast voor omwonenden tegen te gaan. Dit is ook de reden waarom de werkwegen van asfalt zijn. Hierdoor ontstaat minder stofvorming tijdens droge dagen. De sproeiwagens halen hun water uit de Waal.

Waterkerende dijk
Door de zijkanten van de zandwal af te werken met klei maken we een dijklichaam dat aan de oostzijde uiteindelijk ook kan fungeren als waterkerende dijk bij extreem hoog water. De dijk wordt ingezaaid met speciaal grasmengsel voor dijken. Dit gras wortelt diep waardoor er een stevig talud ontstaat dat bestand is tegen water. De voet van het dijklichaam is tussen de 80 en 90 meter breed en de dijk wordt gemiddeld zo’n 10 meter hoog.

Haarlemmermeeraansluiting
Halverwege de omleiding wordt een aansluiting gerealiseerd voor het verkeer van en naar Bemmel en Veur-Lent. Deze aansluiting krijgt de verkeerskundige vormgeving van een Haarlemmermeeraansluiting (een toe- en afrit aan iedere zijde van de hoofdrijbaan naar de ongelijkvloers kruisende weg). Deze aansluiting neemt de functie van de oude opritten (‘oortjes’)  aan  de noordzijde van de Waalbrug over. Er is voor deze Haarlemmermeeraansluiting gekozen omdat dit de veiligste oplossing is. Alle huidige verkeersstromen kunnen hun doorgang blijven vinden en dat komt de doorstroming ten goede. In de aansluiting wordt dus ook geen gebruik gemaakt van verkeerslichten en het afslaand verkeer gaat parallel aan de omleiding de lokale wegen op.

Feiten en cijfers

  • Er wordt 290.000 kuub  zand en 30.000 kuub klei in de omleiding hergebruikt;
  • De Haarlemmermeeraansluiting is de meest veilige oplossing en komt de doorstroming ten goede;
  • De dijk wordt circa 350 meter lang, 10 meter hoog en aan de voet zo’n 85 meter breed.

Partners