Van uiterwaarden naar nevengeul

Van uiterwaarden naar nevengeul

Een technisch verhaal in mensentaal

Aan de westzijde van stadsbrug De Oversteek is de nevengeul al zichtbaar. De in totaal 3 kilometer lange nevengeul zorgt in de toekomst voor een veilige situatie in Nijmegen en Lent. Om de enorme geul van circa 5 meter diep in 2015 gerealiseerd te hebben wordt elke dag benut. Dumpers, kranen, de zandzuiger, de zandveredelingsinstallatie en schepen werken optimaal samen.

Eerst wordt gekeken naar de kwaliteit van de grond. Is er sprake van verontreiniging? Zijn bepaalde grondlagen geschikt voor hergebruik op andere locaties binnen het project? Kwalitatief minder geschikte grondlagen krijgen buiten het project een andere bestemming. Denk hierbij aan oude grindgaten die verontdiept worden, waardoor al het materiaal uit het projectgebied een nuttige toepassing krijgt.

Machinaal graven
De bovenste grondlagen, zoals klei en roofgrond, worden traditioneel afgegraven met rupskranen, waarna de grond in dumpers wordt geladen en vervolgens in schepen wordt gestort. Na het afgraven van de bovenste grondlagen komt er op de zand- en grindlaag water te staan. Dit omdat de nevengeul in direct contact staat met de Oosterhoutse Waarden en de Waal.

Zandzuiger
Met een kleine laag water onder de zandzuiger kan het schip zijn werk al doen. De zandzuiger heeft een graafwiel waar een zuigpijp achter zit. Het graafwiel van de zandzuiger wordt aangestuurd door een machinist in de kajuit en werkt via GPS besturing.
Het graafwiel draait onder water en brengt het zand in beweging waarna de zuigpijp het zand opzuigt. Het zand in de pijp wordt direct getransporteerd naar de zandveredelingsinstallatie.

Zandveredelingsinstallatie

De zandveredelingsinstallatie is een groot ponton met een enorme zeefinstallatie. Het zand en het grind worden  gescheiden, maar ook de verschillende zand- en grindsoorten worden in verschillende gradaties gescheiden. Zo ontstaat er een kant en klaar eindproduct voor hergebruik wat precies aan de eisen van de afnemer voldoet, denk bijvoorbeeld aan betonfabrieken en asfaltcentrales.

Feiten en cijfers

  • Er wordt 5 miljoen kuub  grondwerk verricht, dit zijn 250.000 volle dumpers;
  • Al het zand en  klei uit  de nevengeul wordt per schip afgevoerd;
  • Eind mei is de zandzuiger bij stadsbrug De Oversteek en moet deze over de weg naar de oostzijde van de brug worden vervoerd .

Partners