5 miljoen kuub grondverzet is één grote legpuzzel

5 miljoen kuub grondverzet is één grote legpuzzel
Een groot project als Ruimte voor de Waal wordt gekenmerkt door grootschalig grondverzet. We graven een nevengeul, graven bestaande taluds weg en bouwen verschillende objecten. Hierbij komt grond vrij van verschillende kwaliteiten, naast schone grond ook verontreinigde grond. De verschillende kwaliteiten grond worden op verschillende manieren opgeslagen. Hiervoor zijn duidelijke regels opgesteld, per grondstroom zelfs. Oorzaak van de verschillende grondkwaliteiten hangt af van het vroegere gebruik van de locatie.

Voor een milieukundig verantwoorde aanpak van het ontgraven en toepassen van de grond is een zogenaamd grondstromenplan opgesteld. Dit plan zorgt er voor dat gedurende het project verschillende kwaliteit grond niet met elkaar worden gemengd. Hoeveelheden (m³) worden gemeten en geregistreerd, waardoor het ook achteraf mogelijk is om te herleiden waar welke grond vandaan komt en waar het is hergebruikt.

Om de kwaliteit van de grond vast te stellen worden partijen grond onderzocht op verontreinigende stoffen (partijkeuringen). De gemeten gehalten worden getoetst aan de lokale achtergrondwaarden die gelden voor de toepassingslocatie volgens huidige wet- en regelgeving. De verschillende grondstromen krijgen een nieuwe bestemming binnen of buiten ons projectgebied.

Bij de ontgraving van het oude talud van de Prins Mauritssingel is onlangs grond vrij gekomen waarin een licht verhoogde concentratie zink is aangetroffen. Omdat er sprake is van een licht verhoogde concentratie zijn er preventieve maatregelen getroffen voor de medewerkers die met deze grond moeten werken. Zij dragen naast de bekende helm, veiligheidsschoenen en oranje hesjes nu ook blauwe wegwerp overalls. Overigens vormt de concentratie die is aangetroffen geen risico voor passanten en omwonenden, ook niet als men vaker langs een bepaalde locatie loopt.

Afgegraven grond wordt meteen afgevoerd of tijdelijk opgeslagen binnen ons projectgebied. Om stofvorming van opgeslagen verontreinigde grond  te voorkomen wordt de afgegraven grond in de gronddepots afgedekt met plastic zeil, besproeid met water en wordt er een laagje papieremulsie over de gronddepots heen gespoten. Daarnaast zijn de betreffende terreinen volledig met bouwhekken afgezet.

Partners