Speciale heipalen voor een solide basis

speciale

Voor de funderingen van de Verlengde Waalbrug en de Promenadebrug zijn in totaal 457 palen nodig. Onder de brugpijlers en de landhoofden van beide bruggen zit een degelijke, stevige fundering die bestaat uit prefab heipalen of vibro-combinatiepalen. Voor de verschillende palen worden verschillende heitechnieken toegepast. Projectleider van de Verlengde Waalbrug Aad van Haastert geeft aan: “Voor deze heiwerkzaamheden laten we twee specialistische bedrijven helemaal uit Noord-Holland hierheen komen. En dit doen we niet zomaar, zij hebben de ervaring die nodig is voor het specialistische funderingswerk van deze bruggen”.

Prefab heipalen onder de landhoofden
De prefab heipalen (circa 15 meter) worden gebruikt onder de landhoofden, dit om het gewicht van de landhoofden en het dek over te brengen op de ondergrondse draagkrachtige laag. De massieve prefab heipaal wordt in de grond geslagen met een heiblok. Hierdoor wordt de grond rondom de paal opzij geduwd en verdicht, wat zorgt voor een hogere draagkracht in de ondergrond. Nadat de palen zijn geplaatst wordt het beton van de bovenste meter van de heipalen kapot gemaakt waarna de wapening van de heipaal met de wapening van het landhoofd kan worden verweven voor een stabiele verbinding.
Voor de Verlengde Waalbrug worden in beide landhoofden totaal 147 prefab heipalen geplaatst, voor de Promenadebrug worden in beide landhoofden totaal 28 prefab heipalen geplaatst.

specialespeciale

Vibro-combinatiepalen onder de brugpijlers
Omdat de nevengeul in de toekomst onder de bruggen doorstroomt moet de fundering van de brugpijlers op diepte worden aangebracht. De pijlers staan immers in het water. Vibro-combinatiepalen worden ingezet op de locaties waarbij de paalkoppen verdiept moeten worden aangebracht. Er wordt eerst een stalen buis (circa 30 meter lang) met gesloten punt heiend in de grond gebracht. Nadat de buis op diepte is gebracht wordt in de buis een speciale prefab heipaal (circa 18 meter lang) gehesen en wordt de buis volgestort met grout (een betonspecie). Na het storten wordt de buis heiend omhoog getrokken, zodat het grout kan verdichten en er een goede aansluiting tussen de paal, het grout en de omliggende grond ontstaat.
De heipalen die in de buizen gehesen worden hebben nogal wat speciale voorzieningen, zoals onder andere kopwapening, tweezijdige ribbels, vierzijdige vellingkanten over de volledige lengte en een aparte hijsvoorziening. Alles behalve standaard dus.
Voor de Verlengde Waalbrug worden in de brugpijlers totaal 150 vibro-combinatiepalen geplaatst, voor de Promenadebrug worden in de brugpijlers totaal 132 vibro-combinatiepalen geplaatst.

Feiten en cijfers:

  • De Verlengde Waalbrug is gefundeerd op 147 prefab heipalen en 150 vibro-combinatiepalen
  • De Promenadebrug is gefundeerd op 28 prefab heipalen en 132 vibro-combinatiepalen
  • De heiwerkzaamheden worden zoveel mogelijk geclusterd en de meeste heiwerkzaamheden zijn halverwege december 2013 afgerond.

Partners