Ruimte voor de Waal is integraal ontwerpen met veel verschillende partijen

Ruimte voor de Waal is integraal ontwerpen met veel verschillende partijen 
Voordat je de werkzaamheden buiten ziet, is er bij i-Lent een heel proces aan vooraf gegaan. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen, het berekenen van de verschillende constructies maar ook het uittekenen van alle details. Hoeveel wapening moet er onder een brugpijler om voldoende sterkte te bieden aan het totaalgewicht van een brug als deze in gebruik is? Ivo van Peer, ontwerpmanager van i-Lent vertelt hoe het ontwerpproces in elkaar steekt.

Design & Construct
“Het definitieve ontwerp van Ruimte voor de Waal is niet door de gemeente Nijmegen aan i-Lent aangeleverd. Zij hebben een functionele beschrijving van het project gemaakt met randvoorwaarden waar wij aan moeten voldoen en waarin staat waar wat moet komen. De verantwoordelijkheid voor zowel het ontwerp en de uitvoering ligt dus bij i-Lent. Voordeel van deze contractvorm, Design & Construct, is dat een project veel sneller kan worden gerealiseerd. Het ontwerpproces en uitvoeringsproces lopen namelijk parallel aan elkaar. Maar ook kan op deze manier gebruik gemaakt worden van de uitvoeringskennis die een aannemer heeft.”
“Dit heeft wel consequenties, bijvoorbeeld dat we bij de start van het werk nog niet alle ontwerpen af hebben. Omdat je de objecten waar je als eerste aan wilt gaan bouwen en die het meest kritisch in de planning liggen, het eerste gaat door ontwerpen. Zo is het ontwerp van de Nevengeul gereed en wordt de geul buiten gegraven, maar zijn de wegen die op eiland Veur-Lent komen te lopen pas net gereed op tekening.”

Afstemmen met vier verschillende architecten
“We zijn begonnen met het opstellen van een visie ruimtelijke kwaliteit. Ruimte voor de Waal is een complex project waarbij veiligheid en ruimtelijke kwaliteit samengaan. Naast de waterhuishoudkundige maatregelen – aanleg nevengeul, dijkverlegging en natuurontwikkeling – maakt de bouw van drie bruggen en de ontwikkeling van een bewoond eiland in de rivier dit project uniek. Ook de samenwerking met vier verschillende architecten maakt dit werk bijzonder. De architecten blijven gedurende het gehele project betrokken bij het werk en hebben een sturende en toetsende rol in het hele ontwerptraject.”

Voorlopig, definitief en uitvoeringsontwerp
“Nadat er een visie is bepaald kan je verder met een voorlopig ontwerp en vervolgens een definitief ontwerp van de verschillende objecten. In een definitief ontwerp weet je dat een object technisch haalbaar is en wordt de hoofdmaatvoering bepaald. Denk aan de buitenmaten van een brug, waarin diktes van wanden en doorsnedes van brugpijlers zijn bepaald. Tot slot maak je een uitvoeringsontwerp waarbij alles in detail wordt uitgewerkt. Met deze tekeningen lopen de mensen buiten om het werk daadwerkelijk te maken. Bijvoorbeeld welke wapeningsstaaf waar in een brugpijler moet komen te zitten.”

Ruimte voor de Waal is integraal ontwerpen met veel verschillende partijen  Ruimte voor de Waal is integraal ontwerpen met veel verschillende partijen  Ruimte voor de Waal is integraal ontwerpen met veel verschillende partijen  Ruimte voor de Waal is integraal ontwerpen met veel verschillende partijen

Bekijk hier de verschillende fases van de Parmasingelbrug die tijdens het ontwerp doorlopen worden; van contractontwerp, naar voorlopig ontwerp, naar definitief ontwerp, naar uitvoeringsontwerp.

Integraal ontwerpen
“Naast ons eigen ontwerpteam werken ook nog eens zeven verschillende ingenieursbureaus aan het project mee. Deze bureaus leveren technisch advies over de constructieberekening en haalbaarheid, maar ook op het gebied van waterbouwkunde, ruimtelijke infrastructurele inrichting en architectuur. Zoals je kan begrijpen moet er veel afstemming plaatsvinden tussen de architecten, de ingenieursbureaus en de projectleiders. En als je op een project met zoveel mensen integraal aan het ontwerpen bent, moet je niet uit het oog verliezen dat de verschillende objecten uiteindelijk ook naadloos in elkaar over moeten lopen. Bijvoorbeeld waar de Promenadebrug op de harde kade wordt aangesloten, beide ontwerpen moeten precies in elkaar passen anders kan het buiten niet worden gemaakt.”

Feiten en cijfers:

  • Het voordeel van Design & Construct is dat je uitvoeringskennis van de aannemer gebruikt en het project veel sneller kan realiseren omdat ontwerp en uitvoering parallel lopen
  • Er werken 4 architectenbureaus en 7 ingenieursbureaus mee aan het project Ruimte voor de Waal

Partners