Portugees graniet op de nieuwe harde kade

portugees

Tussen de Verlengde Waalbrug en Promenadebrug is al een gedeelte van de harde kade zichtbaar. Hoe is deze kade opgebouwd en hoe zorgen we ervoor dat de kade tegen de wisselende waterstanden bestand is?

Ontgraven en aanvullen harde kade
Nu de werkzaamheden aan de betonnen L-wand tussen de Verlengde Waalbrug en Promenadebrug zijn afgerond kunnen we starten met de definitieve afwerking. Eerst wordt er grond dichtbij de L-wand aangevuld en richting de nevengeul juist afgegraven. Met het grondwerk wordt de juiste hellingshoek van de kade bepaald. Het onderste gedeelte van de kade staat bij normale waterstanden gedeeltelijk onder water en heeft een hellingshoek van 1 op 7.

pic pic pic

Van stortsteen naar zitelementen
Daarna worden op 6 meter boven NAP palen in de grond aangebracht, hieronder wordt stortsteen neergelegd. Onder de stortstenen plaatsen we doek en wiepen, dit zijn gevlochten matten van wilgentenen. De wiepen hebben een vakindeling waardoor de stortstenen op de juiste plek blijven liggen. Het doek zorgt ervoor dat de stortstenen niet in de ondergrond weg zakken.
Boven de rij palen volgt een prefab betonnen bandenlijn waarna er verder naar boven wordt afgewerkt met gekliefd Portugees graniet van 15 bij 30 centimeter. Onder het Portugees graniet wordt gewerkt met een filterlaag, dit omdat er geen water in de kade mag blijven staan na hoogwater of een flinke regenbui. Als de waterstand daalt moet het water snel weg lopen tussen en onder het graniet door. Daarom is eerst een wit scheidingsdoek aangebracht, deze zorgt ervoor dat de filterlaag (soort grind) niet in de ondergrond verdwijnt. Bovenop het scheidingsdoek is een filterlaag van 20 centimeter aangebracht waarop het graniet is aangebracht. Het graniet is gevoegd met fijn grind zodat het water ook hier weer zonder belemmering doorheen kan lopen.

Van wandel- en fietspad naar tribune
Na het Portugees graniet, wat 1 op 7 is aangebracht, volgen betonnen zitelementen met daartussen een 4 meter breed wandel- en fietspad. Ook het wandel- en fietspad wordt bekleed met Portugees graniet van 15 bij 30 centimeter, alleen heeft dit graniet een vlakke bovenkant speciaal voor het gebruik op (fiets)paden. Daarboven volgt een tribune die weer is opgebouwd uit prefab betonnen zitelementen met daartussen gekliefd Portugees graniet. Bij de tribune is gekozen voor een groter formaat natuursteen met een afmeting van 30 centimeter hoog en van 40 tot 80 centimeter lang. 

Afwerking van de hoge kade
De tribune sluit boven aan op een betonnen element, dit is een element die de L-wand afdekt. Achter dit betonnen element volgt een wandelpad en een weg, beide van gebakken klinkers. Deze twee wegen, de hoge kade, worden van elkaar gescheiden middels een bomenrij. Ook wordt een verlichting bovenop de hoge kade geplaatst. De achterzijde van de harde kade wordt een talud met gras.

Lees hier het technische verhaal in mensentaal, de combinatie van een kwelscherm en L-wand.

 Feiten en cijfers:

  • Portugees graniet is natuursteen, rechtstreeks geleverd uit Portugal, met verschillende afwerkingen waardoor we het over de gehele harde kade kunnen inzetten.

pic

Partners