Technisch verhaal in mensentaal

Met 250 delen bekisting werken aan een technisch hoogstandje

Bij de Verlengde Waalbrug wordt hard gewerkt. De volledige bekisting is geplaatst, de onderschillen worden één voor één gestort en vervolgens wordt daar een dekconstructie bovenop gebouwd. Martijn Que...

Portugees graniet op de nieuwe harde kade

Tussen de Verlengde Waalbrug en Promenadebrug is al een gedeelte van de harde kade zichtbaar. Hoe is deze kade opgebouwd en hoe zorgen we ervoor dat de kade tegen de wisselende waterstanden bestand is...

Ruimte voor de Waal is integraal ontwerpen met veel verschillende partijen

Voordat je de werkzaamheden buiten ziet, is er bij i-Lent een heel proces aan vooraf gegaan. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen, het berekenen van de verschillende constructies maar ook het uittekene...

Van solide basis tot brugpijler

De 282 vibro-combinatiepalen die de pijlers van de Verlengde Waalbrug en de Promenadebrug ondersteunen, zitten in de grond. Martijn Querner, werkvoorbereider van de Verlengde Waalbrug vertelt hoe de b...  

Speciale heipalen voor een solide basis

Voor de funderingen van de Verlengde Waalbrug en de Promenadebrug zijn in totaal 457 palen nodig. Onder de brugpijlers en de landhoofden van beide bruggen zit een degelijke, stevige fundering die best...

BIM om knelpunten vroegtijdig te signaleren

Technisch verhaal in mensentaal Bij het project Ruimte voor de Waal worden alle ontwerpgegevens centraal beheerd en gecontroleerd in een Bouw Informatie Model (BIM) door iNFRANEA, onderaannemer van i...

5 miljoen kuub grondverzet is één grote legpuzzel

Een groot project als Ruimte voor de Waal wordt gekenmerkt door grootschalig grondverzet. We graven een nevengeul, graven bestaande taluds weg en bouwen verschillende objecten. Hierbij komt grond vrij...

Knap staaltje werk

Technisch verhaal in mensentaal   Ten oosten van de Prins Mauritssingel is de tafelconstructie inmiddels goed zichtbaar. Een staalconstructie waarin 120 ton staal is verwerkt. De tafelconstructie zor...

Van uiterwaarden naar nevengeul

Een technisch verhaal in mensentaal Aan de westzijde van stadsbrug De Oversteek is de nevengeul al zichtbaar. De in totaal 3 kilometer lange nevengeul zorgt in de toekomst voor een veilige situatie i...

290.000 kuub zand wordt de omleiding

Ten oosten van de Prins Mauritssingel vinden veel grondwerkzaamheden plaats. De omleiding waar in totaal 290.000 kuub zand en 30.000 kuub klei in gaat, heeft dezelfde capaciteit als de huidige Prins M...

Primaire waterkering; de combinatie van een kwelscherm en L-wand

Een technisch verhaal in mensentaal  Ten oosten van de Prins Mauritssingel zijn  de eerste werkzaamheden aan de primaire waterkering zichtbaar. Zo’n 1600 meter lengte aan kwelscherm gaat het kwelwater...

Partners