Gemeente Nijmegen

logo-nijmegen-kleur


Ruimte voor de Waal Nijmegen is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Om overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen meer ruimte aan de rivieren.

Bij een aantal projecten is Rijkswaterstaat (Programmadirectie Ruimte voor de Rivier) zelf opdrachtgever voor de plannen. Bij het plan Ruimte voor de Waal Nijmegen is dat anders geregeld. Hier is de gemeente Nijmegen opdrachtgever namens het Rijk. Dat betekent dat de aannemer het werk uitvoert in opdracht van de gemeente. De gemeente legt vervolgens verantwoording af aan het Rijk.

projectteam-rvdw-klein

Foto: Thea van den Heuvel

Partners