Doel en maatregelen

hoog-water-lentoeverVeiligheid en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit gaan hand in hand. De doelstelling van het project Ruimte voor de Waal is dan ook tweeledig:

1. Waterstandsverlaging om de risico’s op overstroming te verkleinen. Het Plan van het project voldoet aan de vereiste waterstandverlaging van 27 centimeter.
2. De uitvoering van de maatregel moet de ruimtelijke kwaliteit van Nijmegen aan de Waal ten goede komen. Er ontstaat een eiland in de Waal en een uniek rivierpark in het hart van Nijmegen met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur.

De twee belangrijkste maatregelen om overstromingen te voorkomen zijn:

Het verleggen van de dijk

De Waal bij Nijmegen krijgt meer ruimte door de dijk te verleggen met zo’n 350 meter landinwaarts. Dit zorgt voor een waterstanddaling over het gehele traject van Nijmegen tot (stroomopwaarts) de Pannerdensche Kop. In extreme omstandigheden wordt een waterstanddaling bereikt van zo'n 35 cm. Het verleggen van de dijk is een duurzame oplossing.

Een nevengeul

De dijkteruglegging wordt gecombineerd met een nevengeul. Een nevengeul is een geul in de uiterwaarden waarin altijd water staat. Deze geul is kleiner, smaller en minder diep dan de vaargeul. Bij hoogwater stroomt het water in de geul mee met de rivier. Hiermee wordt voorkomen dat het water te veel stijgt.

Partners